Co można zlowić

Według klasyfikacji rybackiej Łukcze to jezioro typu sandaczowego.

 

Występują tam gatunki ryb ściśle chronionych takie jak – różanka (Rhodeus sericeus) i koza (Cobitis taenia L.). Można również napotkać sumiki karłowate, jazgarze, piskorze, kiełbie, ciernika i słonecznice.

 

 • KARP
  KARP
 • SANDACZ
  SANDACZ
  Sandacz ma okres ochronny od 1 marca do 31 maja i wymiar ochronny 45cm
 • KARAŚ SREBRNY
  KARAŚ SREBRNY
 • KARAŚ ZŁOTY
  KARAŚ ZŁOTY
 • SUM
  SUM
  Sum ma okres ochronny od 1 listopada do 30 czerwca i wymiar ochronny 70cm
 • AMUR
  AMUR
 • LIN
  LIN
  Lin nie ma okresu ochronnego, natomiast wymiar ochronny to 25cm
 • JAZGARZ
  JAZGARZ
 • CIERNIK
  CIERNIK
 • KIEŁB
  KIEŁB
 • KRĄP
  KRĄP
 • WZDRĘGA
  WZDRĘGA
  Wzdręga czyli Krasnopiórka nie ma okresów ochronnych, a jedynie wymiar ochronny 15cm
 • WĘGORZ
  WĘGORZ
  Węgorz nie ma okresów ochronnych, a jedynie wymiar ochronny 40cm
 • UKLEJA
  UKLEJA
 • SZCZUPAK
  SZCZUPAK
  Szczupak w jeziorach posiada okres ochronny od 1 marca do 30 kwietnia, natomiast w zbiornikach zaporowych od 1 stycznia do 31 kwietnia i wymiar ochronny
 • SUMIK KARŁOWATY
  SUMIK KARŁOWATY
 • LESZCZ
  LESZCZ
 • RÓŻANKA
  RÓŻANKA
  Różanka jest pod ścisłą ochroną
 • PŁOĆ
  PŁOĆ
 • PISKORZ
  PISKORZ
 • OKOŃ
  OKOŃ
 • SŁONECZNICA
  SŁONECZNICA

Komentarze są wyłączone.